Συγκατάθεση για την φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία αποστολής Newsletter

Read it in English

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρία μας Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανου Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας εγγραφής στην υπηρεσία αποστολής newsletter, με Σκοπό να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για την δραστηριότητα της εταιρίας Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε. και ειδικότερα για τις αθλητικές διοργανώσεις.

Εφόσον συμφωνείτε, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 έτη. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρία μας.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε newsletter θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού e-mail στην διεύθυνση info@explosivo.gr .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (www.thessalonikicup.gr) της εταιρίας Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε.